Sunday, 15 January 2012

Nhà văn Dương Thu Hương Trước Hiểm Họa Bắc Triều (2)

p.6


p.7


p.8


p.9


_____________________

- video DTH
- Nhà văn Dương Thu Hương Trước Hiểm Họa Bắc Triều (1)

Công Bố Bạch Thư Hoàng Sa - Trường Sa tại Sydney 12-04-2009 (Phần 3)

2009

Công Bố Bạch Thư Hoàng Sa - Trường Sa tại Sydney 12-04-2009 (Phần 3)HSTS
HSTS

Part VIII - Hội luận 30-4-2009:Trung cộng, Bauxite, Hoàng Sa Trường Sa - SBTN - Part VIII

Part VIII - Hội luận 30-4-2009:Trung cộng, Bauxite, Hoàng Sa Trường Sa - SBTN - Part VIIIHSTS
HSTS

LM Nguyễn Văn Khải - Việt Cộng Tiếp Tay Trung Cộng Xâm Lấn VN

2011

Lm Khai

HSTS

L m Phêrô Nguyen van Khai TU DO TON GIAO VN 1954-2011.wmv

2011

phản động linh mục Nguyễn Văn Khải nói xấu đất nước ,ca ngợi VNCH

2011

phản động linh mục Nguyễn Văn Khải nói xấu đất nước ,ca ngợi VNCH

2011_09_25 Father Nguyen Van Khai in Seattle.mp4

2011

2011_09_25 Father Nguyen Van Khai in Seattle.mp4

!LM Nguyễn Văn Khải & Giới Trẻ Hội Thoại Về Hiện Tình Đất Nước - P3

2011

9-2-2011 The Lam Thuy Van Show voi Linh Muc Phero Nguyen Van Khai

2/9/2011

8-28-2011 SBTN BOSTON voi Linh Muc Phero Nguyen Van Khai

28/8/2011

Linh Muc Nguyen Van Khai-02.MOV

2011

Linh Muc Nguyen Van Khai-02.MOV

!LM Nguyễn Văn Khải & Giới Trẻ Hội Thoại Về Hiện Tình Đất Nước - P1

2011

LM Nguyễn Văn Khải & Giới Trẻ Hội Thoại Về Hiện Tình Đất Nước - P1

Linh Muc Nguyen Van Khai-04.MOV

2011

8-31-2011 The Lam Thuy Van Show voi Linh Muc Phero Nguyen Van Khai

31/8/2011

Người Việt PV Linh Mục Nguyễn Văn Khải.

2011

!!LM Nguyễn Văn Khải & Giới Trẻ Hội Thoại Về Hiện Tình Đất Nước - P2

2113 Linh Mục Nguyễn Văn Khải Phần I. Tâm Tình Với Đồng Hương.

23/9/11

9-3-2011 Nguyet San Dien Dan Giao Dan voi Linh Muc Nguyen Van Khai

3/9/2011

2114 Linh Mục Nguyễn Văn Khải Phần II. Hội Luận Về Tình Hình VN

23/11/2011

2080 Linh Mục Nguyễn Văn Khải Nói Chuyện Tự Do

6-19-2011 Hoi Luan Dai Hoa Mat Nuoc voi Tuong Thang

1-11-2012 Victoria To Uyen Show với Tiến Sĩ Hải Nguyễn về đề tài Đạo Đức

Toàn bộ phim tài liệu : ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

2011

Nhà văn Dương Thu Hương Trước Hiểm Họa Bắc Triều

2011
Nhà văn Dương Thu Hương Trước Hiểm Họa Bắc Triều - P. 1


p.2


p.3


p.4
_____________________

- Video DTH
- Nhà văn Dương Thu Hương Trước Hiểm Họa Bắc Triều (2)

Phim Pháp: Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi Đau Mất Mát — La Meurtrissure-Painful Loss - André Menras

201112
Phim này sau khi hoàn thành đã bị csVN ngăn chặn không cho chiếu. André Menras - andremenras@yahoo.com Bản thuyết minh tiếng Việt Nam.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FaWNlxJ9OZo#t=3613s